TEKNİK SİSTEM KİRALAMA HİZMETİ / TECHNICAL SYSTEM RENTAL SERVICE

   EKİPMAN, etkinliklerin düzenlendiği mekanların büyüklüğüne ve özelliklerine göre kullanılabilecek özel ses, ışık ve sahne sistemlerini belirler ve bu sistemlere hakim, tecrübeli sistem yönetim ekibi ile birlikte etkinliğin sorunsuz teknik sistem yönetimini sağlar.

Kiralanabilir teknik sistemler:

 • Profesyonel Ses Sistemi

 • Kürsü ve yaka mikrofonları, telsiz mikrofonlar

 • Konferans sistemi delege mikrofonları

 • Projeksiyon cihazları ve yansıtma perdeleri

 • Görüntü altyapısı Switcher Splitter

 • Ses kayıt cihazları

 • Simultane tercüme kabin ve ses sistemleri

 • Kulaklık sistemleri

 • Kamera

 • LED ekran

 • Sunum kontrol cihazı

 • Sahne için LED ekran Sistemleri

 • LED ekranlı Dijital kürsü

 • Sahne aydınlatma ışık sistemleri

 • Truss Ses Sistemi

 • Dizüstü bilgisayarlar

 • Lazer yazıcılar

 • Fotokopi makinası

 • Podyum

 EKIPMAN determines the best special sound, lighting and stage systems that could be adjusted according to the size and characteristics of the event venue and provides excellent technical system management throughout the event via its experienced system management teams.

Technical Systems For Rental Purposes:

 • Professional Surround Sound System

 • Desk, clip, cordless and mobile microphones

 • Conference system delegation microphones

 • Projection devices and projection screens

 • Screen infrastructures Switcher Splitter

 • Audio recording systems

 • Simultaneous interpretation booths and sound systems

 • Headphone & earphone systems

 • Digital video-recording

 • LED Screens

 • Presentation control devices

 • Stage LED Screen systems

 • Digital desk with LED screen

 • Stage lighting systems

 • Truss Audio Systems

 • Laptop

 • Laser printers

 • Photocopy machine

 • Podium Systems