Type B

Görüntü Sistemleri

Etkinliklerin en önemli kalemlerinden biridir. Görüntü ve görselliği arttırmak için kullandığımız sistemlerin tüm özellikleri ile amaç vurgulanmak istenen konuyu en ideal şekli ile katılımcıya sunmaktır.